ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2018 ROK - 24 LUTEGO 2019 R