ZARZĄD KOŁA

 

 

 1 - Kazimierz SZEMPLIŃSKI     Prezes Zarządu                Prezes Zarządu

 2 - Antoni ŚWIETLIKOWSKI Wiceprezes d/s org             

                Członek Komisji Rewizyjnej  OM PZW            

 3 - Zdzisław CIESIELSKI           Wiceprezes Zarządu        wiceprezes

 4 - Edward  KOZIATEK            Sekretarz                          czlonek2        

 5 - Henryk ZEMBRZUSKI     Skarbnik                                skarbnik

 6 - Wiesław ORZOŁ      Gospodarz                                    gospodarz

 7 - Kazimierz SIEKIERSKI   Rzecznik dyscyplinarny           rzecznik

 8 - Janusz MOSAKOWSKI  Członek

 9 - Zbigniew ZALEWSKI      Członek

10 - Grzegorz RUSINEK        Członek

11 - Grzegorz SABALA         Członek

12 - Adam Puchniak              Członek

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

1 - Andrzej NIESTRAWSKI                    Przewodniczący

2 - Adam SZCZEPKA                            Członek 

3 - Jan DANILUK                                   Członek 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI 

1 - Stanisław PERZANOWSKI            Przewodniczący

2 - Marek DZIEKOŃSKI                         Członek

3 - Władysław SMAGLIŃSKI                  Członek

 

SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA 

1 - Grzegorz SABALA                         Przewodniczący

2 - Grzegorz RUSINEK                           Członek

3 - Kazimierz SIEKIERSKI                      Członek

4 - Jan RUSINEK                                   Członek

5 - Adam  PUCHNIAK                            Członek

 

SĘDZIOWIE WĘDKARSCY 

1 - Henryk ZEMBRZUSKI   Sędzia klasy okręgowej

2 - Edward KOZIATEK       Sędzia klasy okręgowej

3 - Marek MARKIEWICZ    Sędzia klasy okręgowej 

4 - Edward HAJN                Sędzia klasy podstawowej 

5 - Wiesław ORZOŁ            Sędzia klasy podstawowej